Xarrada pel rescat de la sanitat pública

Celebrada a la seu de la Universitat a Alacant, dimarts 29 de març es presentà a la nostra ciutat la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que promou la Coordinadora Antiprivatització de la Sanitat.

Comunicació CGT Alacant

L’acte estigué presentat per un membre de CAS Madrid, Antonio Gómez Liébana, que repassà la legislació sobre salut pública a partir de la Constitució del 78 i destacà com les intencions inicials i proposades en aquest servei públic tan necessari, foren canviant amb els diferents governs del PSOE i PP. Partint d’un ambiciós programa d’Atenció Primària i la creació d’una xarxa hospitalària pública, foren legislant per a que a poc a poc les distintes modalitats de privatització de la sanitat es foren apropiant paulatinament amb una major part del pastís, dels diners públics dedicats a tenir cura de la salut física i mental de les ciutadanes i ciutadans. Començaren amb el vet polític a un sistema nacional farmacèutic que des dels sistemes de salut pública pogués negociar amb les grans multinacionals del sector per abaratir i racionalitzar el preu dels medicaments. Projecte boicotejat des dels seus primers intents pels lobbys de les corporacions farmacèutiques, per a després, als anys 90, fer una legislació per a transvasar  grans quantitats dels pressupostos de sanitat a empreses privades, multinacionals i fons voltor, amb l’excusa de la saturació dels centres públics. Deixant a la ciutadania en mans d’empreses que posen per davant els beneficis dels seus accionistes, a les necessitats sanitàries de les persones.

En aquest context naix la Coordinadora Antiprivatització de la Sanitat, primer en Madrid (2004),  i després a la resta de l’estat, per a denunciar el deteriorament programat del nostre sistema sanitari per a beneficiar al capital privat, justificant la seu privatització. Aquests anys s’han caracteritzat per les grans manifestacions en defensa de la sanitat, que passaren desapercebudes per als mitjans de comunicació burgesos, i vagues del personal sanitari.

Intentant oposar-se a aquesta demolició programada, que deixaria la nostra salut, pagada per totes i tots, en mans de gestors amb l’única obligació d’aconseguir beneficis per als seus accionistes, sorgeix la ILP proposada des de CAS que cal reunir 500.000 signatures abans de juliol d’enguany per a ser admesa. Aquesta ILP es pot resumir en 5 punts:

1. Atenció sanitària per a totes les persones.

2. Derogació de les lleis privatitzadores i recuperació dels centres públics.

3. Creació d’un sistema públic de farmàcia.

4. Recuperació i reforçament urgents de l’atenció primària.

5. Garantir que l’atenció primària dels centres de majors estiga en mans del sector públic.

Si vols signar aquesta ILP pots passar-te per la seu de la CGT a Alacant, c/. José Reus García, nº 3, entresòl i demanar-nos el full de signatures.

Per un sistema públic de salut, recolza la ILP!!!

Charla por el rescate de la sanidad pública

Celebrada en la sede de la Universidad en Alicante, el martes 29 de marzo se presentó en nuestra ciudad la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que promueve la Coordinadora Antiprivatización de la Sanidad.

Comunicación CGT Alicante

El acto fue presentado por un miembro de CAS Madrid, Antonio Gómez Liébana, que repasó la legislación sobre salud pública a partir de la Constitución del 78 y como las intenciones iniciales y propuestas en este tan necesario servicio público, fueron cambiando con los distintos gobiernos del PSOE y el PP. Partiendo de un ambicioso programa de Atención Primaria y creación de una red hospitalaria pública, fueron legislando para que, de manera paulatina, las distintas modalidades de privatización de la sanidad se fueran haciendo con cada vez un mayor trozo de la tarta, del dinero público dedicado a cuidar de la salud física y mental de las y los ciudadanos. Comenzando con el veto político a un sistema nacional farmacéutico que desde los sistemas de salud pública pudiera negociar con las grandes multinacionales del sector, para abaratar y racionalizar el precio de los medicamentos. Proyecto boicoteado desde sus primeros momentos por los lobbys de las corporaciones farmacéuticas, para a continuación, en los años 90, comenzar a legislar para trasvasar grandes cantidades de los presupuestos de sanidad a empresas privadas, multinacionales y fondos buitres, con la excusa de la saturación de los centros públicos. Dejando a la ciudadanía en manos de empresas que ponen por delante los beneficios de sus accionistas, a las necesidades sanitarias de las personas.

En este contexto nace la Coordinadora Antiprivatización de la Sanidad, primero en Madrid (2004), y después en el resto del país, para denunciar el deterioro programado de nuestro sistema sanitario para beneficiar al capital privado, justificando su privatización. Estos años se caracterizaron por grandes manifestaciones en defensa de la sanidad, que pasaron desapercibidos para los medios de comunicación burgueses, y huelgas del personal sanitario.

Intentando oponerse a este derribo programado, que dejaría nuestra salud, pagada por todas y todos, en manos de gestores cuya única obligación es conseguir beneficios para sus accionistas, surge la ILP propuesta desde CAS que debe reunir 500.000 firmas antes de julio del 22 para ser admitida. Esta ILP se podría resumir en 5 puntos:

1.- Atención sanitaria para todas las personas

2.-Derogación de las leyes privatizadoras y recuperación de los centros privados.

3.-Creación de un sistema público de farmacia.

4.-Recuperación y reforzamiento urgentes de la atención primaria

5.-Garantizar que la atención primaria de los centros de mayores esté en manos del sector público.

Si quieres firmar esta ILP puedes pasarte por la sede de la CGT en Alicante C/ José Reus García, nº 3 entresuelo y pedirnos la hoja de firmas.

Por un sistema público de salud, apoya la ILP!!!

Publicado por cgtalacant

Somos la Federación Provincial de sindicatos de CGT Alacant. El sindicato libertario, solidario y autogestionado, por y para la clase trabajadora. ¡El sindicato que se atreve!

A %d blogueros les gusta esto: