1er de maig. Construir per vèncer

El 1er de maig, dia internacional de la classe treballadora, reivindiquem el valor del treball i el valor de la lluita col·lectiva per tal de millorar la societat des dels seus fonaments. Aquest any, la CGT sortirà al carrer amb el lema “Construir per vèncer”.

Secretariado Permanente de la CGT

Construir perquè des de la CGT exigim el reconeixement de tot tipus de treball, tant el realitzat a les empreses a canvi d’un salari, com el que es desenvolupa sense cap tipus de remuneració, majoritàriament per dones, en les tasques de cures. Ambdós són la única font de generació de riquesa i de construcció d’una societat millor. Sense aquests treballs, el món s’aturaria.

Construir perquè reivindiquem també el valor de la lluita col·lectiva per a generar una societat a mida de les persones i crear alternatives anarcosindicalistes al capitalisme despietat que patim. Els avenços socials s’han aconseguit amb organització i amb mobilitzacions, tant ahir com avui: des de la vaga de la Canadenca a Barcelona de 1919, que va aconseguir la reducció de la jornada laboral a 8 hores en tot el país, fins a les vagues de les treballadores d’Inditex el 2022 i 2023, que han aconseguit apujar el sou un 25%, passant pels avenços en els drets de les dones, fruit de les mobilitzacions del moviment feminista en els darrers anys. Millores que ha estat conseqüència de la lluita col·lectiva de la classe treballadora.


Construir perquè avui en dia, quan els dos sindicats institucionals de l’Estat espanyol pacten amb el Govern espanyol una nova reforma de les pensions que implica perllongar l’edat de jubilació, disminuir la quantitat a percebre, augmentar el temps de cotització i apostar pels fons privats d’inversió i la privatització, des de la CGT reivindiquem un sistema públic de pensions, gestionat amb fons públics, que elimini la bretxa salarial i de gènere entre pensionistes. Per això tenim el deure i l’obligació de treballar i confluir amb altres col·lectius des de la base de l’acció directa i la solidaritat.

Construir perquè no podem consolar-nos amb el creixement de les nostres organitzacions i amb l’èxit de les mobilitzacions i conflictes oberts, sinó que hem de buscar aliances perquè la pobresa, la desigualtat i la precarietat, cada dia més esteses, especialment entre les dones, les joves i la gent gran i les migrants, siguin combatudes i quedin finalment erradicades.


Construir perquè el 2023 hauria de ser l’any en què el sindicalisme de classe i combatiu, començant per sindicats implantats en tot el territori i tots els sectors, com és la CGT, i continuant per aquells sectors organitzats en noves formes de sindicalisme, com el sindicat de manters, sindicat de cuidadores, associacions de treballadores de la llar, las Kellys, sindicats de barri, les plataformes pel dret a la vivenda, sindicat de llogaters, etc. fem un primer pas cap a una confluència àmplia disposada avançar i conquistar drets socials i laborals, disposats a defensar les pensions públiques i els serveis públics com la sanitat i l’educació entre d’altres. Contra la pujada galopant de la inflació que deixa salaris empobrits i contra la sinistralitat laboral que tantes vides s’emporta per davant.


Perquè un any després de l’entrada en vigor de la Reforma Laboral del Govern, la situació laboral a l’Estat espanyol continua sent dramàtica per a milers de persones, essent més necessari que mai un front ampli que lluiti per a exigir la derogació per complet de la Reforma Laboral.


Només d’aquesta manera la classe treballadora sortirà reforçada davant dels atacs del capitalisme. Només si unim les nostres forces podrem revertir el retrocés dels drets laborals que patim des de fa dècades. Només construint podrem aconseguir una societat més justa, ecològica, solidària i feminista. Recuperem les lluites unitàries feministes, socials, ecològiques, antimilitaristes i sindicals.


PER UN 1er DE MAIG DE TOTA LA CLASSE TREBALLADORA

———–

1º de Mayo: Construir para vencer

El 1º de mayo , día internacional de la clase trabajadora, reivindicamos el valor del trabajo y el valor de la lucha colectiva para mejorar la sociedad desde sus cimientos. Este año, desde CGT salimos a la calle bajo el lema “Construir para Vencer”.

Secretariado Permanente de la CGT

Construir, porque desde CGT exigimos el reconocimiento de todo tipo de trabajos, tanto el realizado en las empresas a cambio de un salario, como el que se hace sin remuneración alguna, generalmente por mujeres, en las labores de cuidados. Ambos son la única fuente de generación de riqueza y de construcción de una sociedad mejor. Sin esos trabajos el mundo se pararía.

Construir, porque reivindicamos también el valor de la lucha colectiva para generar una sociedad a medida de las personas y crear alternativas anarcosindicalistas al capitalismo despiadado que sufrimos. Los avances sociales se han conseguido con organización y con movilización, ayer y hoy: desde la huelga de La Canadiense en la Barcelona de 1919, que consiguió la jornada laboral de 8 horas en todo el país, hasta las huelgas de las trabajadoras de Inditex en 2022 y 2023, que han conseguido subidas salariales del 25%, pasando por los avances en los derechos de las mujeres, fruto de la movilización del movimiento feminista en los últimos años, avances que han sido consecuencia de esta lucha colectiva de la clase trabajadora.

Construir, porque hoy cuando los dos sindicatos “institucionales” del Estado español pactan con el Gobierno una nueva reforma de las pensiones, que implica alargar la edad de jubilación , disminuir las cuantías percibidas, aumentar el tiempo de cotización, y apostar por los fondos privados de inversión y privatizar, desde CGT reivindicamos un sistema público de pensiones, pagado con fondos públicos, que elimine la brecha salarial y de género entre pensionistas. Por ello tenemos el deber y la obligación de trabajar y confluir con otros colectivos desde la base de la acción directa y la solidaridad.

Construir, porque no podemos consolarnos con el crecimiento de nuestras organizaciones y con el éxito en mayor o menor medida de las movilizaciones y conflictos abiertos por las mismas, sino que debemos buscar alianzas para que la pobreza, la desigualdad y la precariedad, extendidas cada vez más, especialmente entre las mujeres, las personas jóvenes y mayores e inmigrantes, sean combatidas y queden erradicadas de una vez por todas.

Construir, porque 2023 debería ser el año en el que el sindicalismo de clase y combativo, empezando por sindicatos implantados en todo el territorio y todos los sectores, como lo es la CGT, y continuando por aquellos sectores organizados en nuevas formas de sindicalismo, tales como sindicatos de manteros, sindicatos de cuidadoras, asociaciones de trabajadoras del hogar, las Kellys (camareras de hotel), sindicatos de barrio, las plataformas por el derecho a la vivienda, el sindicat de llogateres… etc., demos un primer paso hacia una confluencia amplia dispuesta a avanzar y conquistar derechos sociales y laborales, dispuestos a defender las pensiones públicas, los servicios públicos como sanidad y educación entre otros. Contra la subida galopante de la inflación que deja salarios empobrecidos y contra la siniestralidad laboral que tantas vidas se lleva por delante.

Porque un año después de la entrada en vigor de la “reforma laboral” del Gobierno, la situación laboral en el Estado español sigue siendo dramática para miles de personas, siendo más necesario que nunca un frente amplio que luche para exigir la derogación por completo de la Reforma Laboral.

Sólo así la clase trabajadora saldrá fortalecida ante los ataques del capitalismo. Sólo uniendo nuestras fuerzas podremos revertir el retroceso en derechos laborales que venimos sufriendo desde hace décadas, porque sólo construyendo podremos alcanzar una sociedad más justa, ecológica, solidaria y feminista. Recuperemos las luchas unitarias feministas, sociales, ecológicas, antimilitaristas y sindicales.

POR UN 1º DE MAYO DE TODA LA CLASE TRABAJADORA

Publicado por cgtalacant

Somos la Federación Provincial de sindicatos de CGT Alacant. El sindicato libertario, solidario y autogestionado, por y para la clase trabajadora. ¡El sindicato que se atreve!

Un comentario en “1er de maig. Construir per vèncer

Los comentarios están cerrados.

A %d blogueros les gusta esto: